Handreiking DPIA 2.0

In juli 2020 is een geheel herziene versie van de Handreiking Data Protection Impact Assessment van de NOREA verschenen. Zie deze link. Onze associate Jeroen van Puijenbroek was lid van de werkgroep, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de inhoud en voerde de redactie van deze versie !  

3angles welcomes 16th auditor

Recently Willem Veldhuizen joined our young risk, audit and advisory firm. Willem has worked with the Dutch Tax authorities before and more recently at KPMG Meijburg. He started his own tax advisory firm in 2017 and is now joining forces with us. His know-how and specific tax expertise is a valuable asset particularly for our …

3angles verwelkomt 16e auditor

Recentelijk heeft Willem Veldhuizen zich bij ons aangesloten. Willem heeft in het verleden bij de Belastingdienst en KPMG Meijburg gewerkt en is sinds medio 2017 eigenaar van Taxsample B.V. Willems kennis van belastingen is welkome aanvulling op het dienstenportfolio van 3angles B.V.

BTW-dienstverlening

BTW blijkt één van de meest onderschatte soorten van belasting te zijn. Het lijkt eenvoudig om de ontvangen BTW op verkopen af te dragen en de betaalde BTW op inkopen terug te vragen maar zaken worden complex als er sprake is van onbelaste verkopen of indien er grensoverschrijdende transacties plaatsvinden. Een diepgaande analyse van de …

Informatiebeveiligingsmonitor

DNB heeft onlangs de “Informatiebeveiligingsmonitor 2018” gepubliceerd, met daarin interessante resultaten. Onder meer blijkt dat cybersecurity, uitbesteding en toxic combinations binnen applicaties en overstijgend (tussen applicaties) nog niet altijd op niveau zijn. Op basis van de door de branche gemelde incidenten in 2018 ziet DNB  de volgende top drie: DDoS-aanvallen ongeautoriseerde toegang,  en (on)bewuste ‘datalekken’. …

Cobit en good practice

Justitie waarschuwt voor een toename in cybercriminaliteit. Gaat daarmee het streven van DNB om de onder toezicht staande entiteiten meer robuust te maken voor cyberrisico´s zijn vruchten afwerpen? IT beheersing kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit, waar er veelal gedacht wordt vanuit functionaliteit. Als de computer maar werkt. Maar dat schiet tekort voor …

Banken moeten de boekhoudregel IFRS 9 gewoon toepassen

Christiaan Kok is aangesloten bij 3angles als associate en heeft vandaag (24 april) onderstaande artikel gepubliceerd in het Financieel Dagblad: Moeten bedrijven bezittingen afwaarderen die door de coronacrisis minder waard zijn? Moet financiële verslaggeving een zo goed mogelijk beeld geven van de financiële positie van een bedrijf? Voor de meeste mensen zijn dit gelukkig retorische …

COBIT / Good practice diensten

Informatiebeveiliging, cybersecurity en privacywetgeving. Het zijn belangrijke thema’s voor financiële instellingen, waar de toezichthouders meer en meer aandacht voor hebben. Maar niet iedere organisatie is gelijk en daarom zijn de risico’s ook anders. Het mitigeren van een risico vergt beheersing, maar beheersing kost tijd en geld. Een buitenproportionele mate van beheersing schaadt hiermee de concurrentie …

English please!

We are proud to announce that we now have an English-language website! The reason for this is that we increasingly operate across our national borders, our customer base is becoming more international. A German-language website is in preparation!

English please!

Met trots maken wij bekend dat wij tegenwoordig een Engelstalige website hebben! De reden hiervoor is dat wij steeds vaker over onze landsgrenzen opereren en ons klantenbestand steeds internationaler wordt. Een Duitstalige website is in voorbereiding!