BTW-dienstverlening

BTW blijkt één van de meest onderschatte soorten van belasting te zijn. Het lijkt eenvoudig om de ontvangen BTW op verkopen af te dragen en de betaalde BTW op inkopen terug te vragen maar zaken worden complex als er sprake is van onbelaste verkopen of indien er grensoverschrijdende transacties plaatsvinden. Een diepgaande analyse van de …

Informatiebeveiligingsmonitor

DNB heeft onlangs de “Informatiebeveiligingsmonitor 2018” gepubliceerd, met daarin interessante resultaten. Onder meer blijkt dat cybersecurity, uitbesteding en toxic combinations binnen applicaties en overstijgend (tussen applicaties) nog niet altijd op niveau zijn. Op basis van de door de branche gemelde incidenten in 2018 ziet DNB  de volgende top drie: DDoS-aanvallen ongeautoriseerde toegang,  en (on)bewuste ‘datalekken’. …

Cobit en good practice

Justitie waarschuwt voor een toename in cybercriminaliteit. Gaat daarmee het streven van DNB om de onder toezicht staande entiteiten meer robuust te maken voor cyberrisico´s zijn vruchten afwerpen? IT beheersing kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit, waar er veelal gedacht wordt vanuit functionaliteit. Als de computer maar werkt. Maar dat schiet tekort voor …

Banken moeten de boekhoudregel IFRS 9 gewoon toepassen

Christiaan Kok is aangesloten bij 3angles als associate en heeft vandaag (24 april) onderstaande artikel gepubliceerd in het Financieel Dagblad: Moeten bedrijven bezittingen afwaarderen die door de coronacrisis minder waard zijn? Moet financiële verslaggeving een zo goed mogelijk beeld geven van de financiële positie van een bedrijf? Voor de meeste mensen zijn dit gelukkig retorische …

COBIT / Good practice diensten

Informatiebeveiliging, cybersecurity en privacywetgeving. Het zijn belangrijke thema’s voor financiële instellingen, waar de toezichthouders meer en meer aandacht voor hebben. Maar niet iedere organisatie is gelijk en daarom zijn de risico’s ook anders. Het mitigeren van een risico vergt beheersing, maar beheersing kost tijd en geld. Een buitenproportionele mate van beheersing schaadt hiermee de concurrentie …

English please!

We are proud to announce that we now have an English-language website! The reason for this is that we increasingly operate across our national borders, our customer base is becoming more international. A German-language website is in preparation!

English please!

Met trots maken wij bekend dat wij tegenwoordig een Engelstalige website hebben! De reden hiervoor is dat wij steeds vaker over onze landsgrenzen opereren en ons klantenbestand steeds internationaler wordt. Een Duitstalige website is in voorbereiding!

VAT Optimization

As a result of the continuing decline in corporate income tax rates, many countries are facing budget gaps and are seeking for budgetary compensation. Levying indirect Taxes, which basically is ‘taxing transactions rather than profit’ by some governments is considered to be the budget gap-closing solution. In brief: Corporate Income Tax rate trends are going …

VAT Optimization

As a result of the continuing decline in corporate income tax rates, governments around the world are facing budget gaps, requiring budgetary compensation. Levying indirect Taxes, which basically is ‘taxing transactions rather than profit’ is considered to be the budget problem solver. The financial impact of indirect taxes is overlooked by many. Senior management that …

Round Table ISAE3402

Samen met de IT-beveiligingsspecialisten van Kiwa’s Expert Center Cybersecurity organiseerden wij als de preferred risk- en compliance-adviseurs op maandag 17 februari jl. een round-table bijeenkomst over ISAE 3402. Met twintig Kiwa-relaties bespraken we de toegevoegde waarde van de internationale standaarden ISAE 3402 & ISO/IEC 27001. Op de foto een impressie van de avond.