ISAE 3000

Een ISAE 3000 rapport inclusief auditor statement toont aan dat de interne beheerprocessen die een organisatie heeft ingericht ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven.

3angles is bevoegd deze onafhankelijke toetsing (ook wel third party mededeling of derden verklaring genoemd) af te geven. Dat geeft de (potentiële) klanten zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening.

ISAE schrijft geen aanpak voor maar bevat eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

Voor meer informatie over onze ISAE 3000 diensten, en bijvoorbeeld de overeenkomsten en verschillen met ISAE 3402 neemt u contact op met Eric Westhoek of Arjan Hassing. Zij zijn onze specialisten op dit terrein.