Rib Wtt

Trustkantoren zijn op basis van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt) verplicht om een auditfunctie in te voeren die jaarlijks een RIB Wtt audit verricht. Het bestuur van het trustkantoor kan hierbij kiezen tot uitbesteding van deze functie.

3angles kan voor u deze auditfunctie invullen, waarbij minimaal de volgende wettelijke taken uitgevoerd zullen worden:

  • Beoordeling van de effectiviteit van de organisatie-inrichting
  • Beoordeling van de effectiviteit van de in de bedrijfsprocessen van het trustkantoor geïntegreerde procedures en maatregelen
  • Beoordeling van de effectiviteit van de compliance functie

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met het framework zoals voorgeschreven door Holland Quaestor (‘aanpak Rib Wtt Audit’), conform audit standaard 4400.

Naast de jaarlijkse RIB helpen wij ook graag met andere relevante beheersingsdoelstellingen, zoals wijzigingen uit hoofde van wet en regelgeving en algehele (IT) beheersingsvraagstukken (inclusief GDPR en cybersecurity). Daarmee is 3angles een totaaloplossing voor de trustsector.