BIG

Op basis van de visie ‘Digitale Overheid 2017’ is de overheid hard bezig volledig digitaal te worden wat betreft haar dienstverlening. Aangezien de overheid grote hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt is informatiebeveiliging een belangrijk aspect van deze digitale dienstverlening. Met het aannemen van de resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ hebben ook de gemeenten zich verplicht tot informatiebeveiliging in het kader van digitalisering.

Om invulling te kunnen geven aan haar doelen is door de Informatie Beveiligingsdienst Gemeentem (IBD) op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid (VIR) een vertaalslag gemaakt naar een baseline voor de gemeentelijke markt. Deze Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) betreft twee varianten, een Strategische- én een Tactische Baseline.

Hoewel de BIG is bedoeld voor Nederlandse gemeenten eisen veel gemeenten dat ook hun leveranciers aan de BIG voldoen.

Het duizelt u nu misschien van de afkortingen waar de overheid zo’n patent op heeft, en u zit misschien vol met vragen na het lezen van deze pagina. 3angles kan u zeker helpen. Wij hebben veel ervaring met informatiebeveiliging bij gemeenten en kennen de eisen als geen ander.

Neem contact op met Arjan Hassing voor meer informatie.