Nieuws

Op deze pagina staan de meest recente nieuwsberichten van 3angles.

Over ons

Professionals die bij 3angles zijn aangesloten, kiezen er bewust voor om hun specialiteit en capaciteit in een vrije en op samenwerking gerichte omgeving te laten groeien. Zij hebben allen senior posities vervuld bij  Big-4 accountants en consultancy kantoren en grote ondernemingen. Zij vervullen hun vak vanuit passie en een heel eigen visie, omdat zij erin …

ENSIA

Sinds 2017 dienen Nederlandse gemeenten zich te verantwoorden over informatieveiligheid conform de ENSIA. Dit is een verantwoordingsstelsel voor informatieveiligheid gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). ENSIA helpt gemeenten in één keer slim verantwoording af te leggen over informatieveiligheid. De verantwoordingssystematieken over de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling (PUN), Digitale persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en …

IT Audits

IT audits dragen bij aan het waarborgen en verbeteren van de betrouwbaarheid, beveiliging, continuïteit, efficiëntie en effectiviteit van de voor uw bedrijfsvoering belangrijkste informatiesystemen. Iedere audit die wij uitvoeren is maatwerk; samen met u bepalen we scope en omvang van het onderzoek. Onze auditors hebben zeer brede ervaring en gevarieerde expertise in het uitvoeren van een …

Internal Audit

Internal audit omvat onder meer: Financial audits IT audits en operational audits 3angles help u graag met de inrichting van een internal audit afdeling, of met de uitvoering van de projecten van internal audit in het jaarplan. Met name voor bedrijven die groeien en waar het management naar methoden zoekt om overzicht te krijgen en …

Compliance

We geven onze klanten zekerheid en advies over de betrouwbare en continue werking van IT, processen en systemen door bijvoorbeeld reviews, audits of assurance reporting als ISAE 3402 en SOC. Ook de regelgeving rondom deze thema’s, zoals de actuele privacy wetgeving (AVG) en de datalekken problematiek is bij ons in goede handen.

Risk

Als experts in risk management, werken we samen met bestuur en management om de best-practice oplossing te implementeren die uw risk exposure en compliance het beste dient. We houden daarbij rekening met cultuur, risk apetite en natuurlijk kosten/baten. Lees meer over onze producten: Kairos Nulmeting Kairos Proof check Kairos Implementatie

Audit

Auditing is het controleren van een organisatie, proces of systeem. Het omvat het uitvoeren van een onderzoek en het geven van een oordeel. Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditee) of derden (maatschappelijk verkeer). Auditing komt in vele verschijningsvormen voor. De meeste van de professionals van 3angles zijn financial, IT …

3angles Nederlands

3angles is een nieuwe en onderscheidende speler in de markt van Risk, Audit & Compliance diensten. Professionals die bij 3angles zijn aangesloten, kiezen er bewust om hun specialiteit en capaciteit in een vrije en op samenwerkingsgerichte omgeving in te zetten en te laten groeien. Zij hebben allen senior posities vervuld bij  Big-4 accountants- en consultancykantoren …