IT Audits

IT-audits kunnen bijdragen aan informatie en zekerheid over de IT-omgeving voor derden. Uit een IT-audit kunnen verbeterpunten voortkomen die bijdragen aan de betrouwbaarheid, continuïteit of efficiency van de IT-omgeving. Een IT-audit uitvoeren is maatwerk; op de belangrijkste drie vormen gaan wij dieper in: Voor het management In het kader van de jaarrekeningcontrole Mainframe audits

Internal Audit

Internal audit omvat onder meer: Financial audits IT audits Operational audits 3angles help u graag met de inrichting van een internal audit-afdeling of met de uitvoering van de projecten van internal audit in het jaarplan. Met name voor bedrijven die groeien en waar het management naar methoden zoekt om overzicht te krijgen en onderzoek wil …

Compliance

We geven onze klanten zekerheid en advies over de betrouwbare en continue werking van IT, processen en systemen door bijvoorbeeld reviews, audits of assurance reporting als ISAE 3402 en SOC. Ook de regelgeving rondom deze thema’s, zoals de actuele privacy wetgeving (AVG) en de datalekken problematiek is bij ons in goede handen.

Risk

Als experts in risk management, werken we samen met bestuur en management om de best-practice oplossing te implementeren die uw risk exposure en compliance het beste dient. We houden daarbij rekening met cultuur, risk apetite en natuurlijk kosten/baten. Lees meer over onze producten: Nulmeting Proof check Implementatie

Audit

Auditing is het controleren van een organisatie, proces of systeem. Het omvat het uitvoeren van een onderzoek en het geven van een oordeel. Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditee) of derden (maatschappelijk verkeer). Auditing komt in vele verschijningsvormen voor. De meeste van de professionals van 3angles zijn financial, IT …

3angles Nederlands

3angles is een nieuwe en onderscheidende speler in de markt van Risk, Audit & Compliance diensten. Professionals die bij 3angles zijn aangesloten, kiezen er bewust voor om hun specialiteit en capaciteit in een vrije en op samenwerkingsgerichte omgeving in te zetten en te laten groeien. Zij hebben allen senior posities vervuld bij  Big-4 accountants- en …