Datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 dienen organisaties datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze wetswijziging stelt onder andere hogere eisen aan de registratie van de incidenten en de wijze waarop deze incidenten dienen te worden bewaard door uw organisatie. 3angles helpt bij het implementeren van en voldoen aan de aangepaste wetgeving waardoor hoge …

Wet Politiegegevens

Vrijwel elke gemeente beschikt over BOA’s – waaronder handhavers, leerplichtambtenaren en sociaal rechercheurs – welke voor de uitoefening van hun taken gebruik maken van persoonsgegevens. Hierdoor vallen zij onder de noemer ‘bijzondere opsporingsdiensten, zoals beschreven in de Wet Politiegegevens (WPG). Doordat de gemeente deze BOA´s in dienst hebben, is daarmee de gemeente de verwerker van …