Risk

Als experts in risk management, werken we samen met bestuur en management om de best-practice oplossing te implementeren die uw risk exposure en compliance het beste dient. We houden daarbij rekening met cultuur, risk apetite en natuurlijk kosten/baten. Lees meer over onze producten: Kairos Nulmeting Kairos Proof check Kairos Implementatie

Audit

Auditing is het controleren van een organisatie, proces of systeem. Het omvat het uitvoeren van een onderzoek en het geven van een oordeel. Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditee) of derden (maatschappelijk verkeer). Auditing komt in vele verschijningsvormen voor. De meeste van de professionals van 3angles zijn financial, IT …

3angles

3angles is een nieuwe en onderscheidende speler in de markt van Risk, Audit & Compliance diensten. Professionals die bij 3angles zijn aangesloten, kiezen er bewust om hun specialiteit en capaciteit in een vrije en op samenwerkingsgerichte omgeving in te zetten en te laten groeien. Zij hebben allen senior posities vervuld bij  Big-4 accountants- en consultancykantoren …