Privacy Compliance Scan

Op 25 mei is de AVG ingevoerd !

3angles kan met een onlinetool voor u in een paar dagen meten hoe de vlag erbij staat. Onze scan focust op 99 meetpunten,  is geheel gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daar waar eventueel nog werk te doen is komt dit duidelijk naar voren in het rapport.

Op deze wijze is het relatief eenvoudig mogelijk om objectief en onafhankelijk een oordeel te krijgen over de huidige stand van zaken binnen uw bedrijf !

De scan kost u – vaste prijs – € 1.995 excl BTW en reiskosten. Doorlooptijd is twee dagen. Onze medewerker zal één dag veldwerk hebben voor de inventarisatie en één dag is benodigd voor de rapportages.

(Deze scan is geschikt voor een gemiddelde onderneming. Indien uw organisatie bovengemiddeld persoonsgegevens verwerkt is mogelijk een meer gedetailleerder scan nodig)

Na Tellow kiest ook SurePay voor 3angles!

SurePay is – naast Tellow – een andere start-up van de Rabobank die de naam-nummer-controle opnieuw heeft ingevoerd. Met de naam-nummer-controle kan fraude grotendeels worden voorkomen. Omdat deze functionaliteit ook aan andere banken wordt aangeboden, wil SurePay tegen de strengste beveiligingseisen getoetst worden. 3angles stelt daarom een ISAE 3402 type II-rapportage op met het normenkader van ISO 27001.