3ANGLES BESTAAT 5 JAAR!

Vandaag (1 juli 2022)  bestaat onze organisatie 5 jaar. Wat? Zo lang alweer? Die 5 jaar zijn voorbij gevlogen!

Ons concept slaat aan want na 5 jaar zijn we gegroeid naar 20 auditors!

We begonnen in 2017 in een kantoorruimte van 35 m2 in Mijdrecht; er pasten precies twee bureaus en een vergadertafel in ons kantoor. Door de groei van onze organisatie zijn we in het najaar van 2020 verhuisd naar de Weerlaan 4 in Hillegom.

In die 5 jaar hebben we een prachtig klantenpakket opgebouwd waarvoor we audits en detacheringsopdrachten uitvoeren. En we krijgen nog wekelijks aanvragen voor opdrachten; het gaat naar teveredenheid met onze goede naamsbekendheid!

Is 3angles een gelukkig gekozen naam? Wij denken van wel hoewel veel  mensen ons ‘three angels’ noemen. Dat maakt ons niet uit, zolang je maar contact met ons opneemt. Voor de zekerheid hebben we wel – naast www.3angles.nl – de domeinnaam www.3angels.nl geregistreerd.

Ons geheim? No-nonsens, geen hiërarchie, vriendenclub, eerlijk & transparant, elkaar helpen, open staan voor kritiek, bewaking van kwaliteit. Geen graaiende bureaumanagers en alleen werkzaamheden uitvoeren die je leuk vindt met mensen die je leuk vindt.

Op naar de 10 jaar!

3ANGLES VOEGT DE UITVOERING VAN VIPP-AUDITS TOE AAN DIENSTVERLENING

Het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt & Professional (VIPP) helpt instellingen van medisch-specialistische zorg en audiologische centra om de volgende stap te zetten in de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling. De instellingen kunnen subsidie krijgen van het ministerie van VWS om gestandaardiseerd gegevens uit te wisselen, zodat:

  • patiënten juiste en volledige informatie ontvangen;
  • patiënten de informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen;
  • de weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

Als voorwaarde voor de subsidieverstrekking heeft het ministerie van VWS bepaald dat een IT-auditor moet vaststellen of de modules succesvol zijn afgerond op basis van handboeken opgesteld door het ministerie van VWS voor het uitvoeren van de eindtoets.

3ANGLES GROEIT NAAR 20 AUDITORS

Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat Said Yasin MSc. RE zich per 1 juli 2021 bij ons aangesloten heeft. Said is een IT-auditor die sinds 2014 relevante ervaring heeft opgedaan bij EY en de BAM Groep. Wij wensen Said heel veel succes bij 3angles toe!

Banken moeten de boekhoudregel IFRS 9 gewoon toepassen

Christiaan Kok is aangesloten bij 3angles als associate en heeft vandaag (24 april) onderstaande artikel gepubliceerd in het Financieel Dagblad:

Moeten bedrijven bezittingen afwaarderen die door de coronacrisis minder waard zijn? Moet financiële verslaggeving een zo goed mogelijk beeld geven van de financiële positie van een bedrijf? Voor de meeste mensen zijn dit gelukkig retorische vragen. Toch is er discussie over afboekingen op leningenportefeuilles van banken volgens verslaggevingsregel IFRS 9. Waar Amerikaanse banken direct forse afboekingen nemen voor verwachte kredietverliezen, kiest men in Europa mogelijk om deze uit te smeren over de komende jaren. Het is belangrijk dat banken nu transparant communiceren over achterstanden, stopgezette aflossingen, noodkredieten, verwachte kredietverliezen en aannames waarop verwachte kredietverliezen zijn gebaseerd. In eerste plaats voor de banken zelf, om het verwachte verlies te minimaliseren. Bij welk soort leningen wordt verlies verwacht? Moeten de buffers worden versterkt? Tenslotte hebben toezichthouders dan een basis waarop ze doorlopend individuele banken en de sector kunnen beoordelen. En waarborgen dat tijdig actie wordt ondernomen.

Neem ING. Die is sinds het begin van het jaar ruim €22 mrd beurswaarde kwijt. Hiermee lijken beleggers vooral een afboeking van ruim 3% op ING’s leningenportefeuille van €600 mrd in te prijzen. Een afwaardering van €20 mrd bovenop de kleine €5 mrd voor verwachte kredietverliezen die al in de jaarcijfers van 2019 staan. Als ING een afboeking van €20 mrd verantwoordt hebben ze – gezien de netto resultaten van de afgelopen drie jaar – ongeveer vier jaar nodig om reserves op het niveau van eind 2019 te krijgen. De bank zal hopelijk geen eigen vermogen van €54 mrd blijven presenteren, terwijl beleggers ING maar €18 mrd waard vinden.
Na de kredietcrisis gaven jaarcijfers van Zuid-Europese banken en SNS jarenlang een veel te positief beeld. Buiten het beeld van belanghebbenden werden de problemen steeds groter.

Laten we niet weer in een situatie komen waar financiële verslaggevingsvoorschriften en interpretaties dit toestaan. Met de al aanwezige expertise, berekeningsmodellen en input van toezichthouders en accountants moeten banken uiterlijk eind van het jaar laten zien hoe zij er werkelijk voor staan.

Round Table ISAE3402

Samen met de IT-beveiligingsspecialisten van Kiwa’s Expert Center Cybersecurity organiseerden wij als de preferred risk- en compliance-adviseurs op maandag 17 februari jl. een round-table bijeenkomst over ISAE 3402. Met twintig Kiwa-relaties bespraken we de toegevoegde waarde van de internationale standaarden ISAE 3402 & ISO/IEC 27001.

Op de foto een impressie van de avond.

3ANGLES BESTAAT ÉÉN JAAR

1 juli 2017 zijn we gestart met drie personen en we hebben een fantastisch jaar achter de rug!

  • We zijn inmiddels gegroeid naar 8 personen
  • We hebben veel nieuwe klanten mogen verwelkomen
  • We zijn een groot aantal samenwerkingsverbanden aangegaan
  • Er zijn door ons leuke opdrachten uitgevoerd
  • Alle aangesloten auditors hebben volop werk
  • We huren zelfs externen in om de werkzaamheden uitgevoerd te krijgen

En daarbij verloochenen we onze kernwaarden nimmer. Wij willen op deze plaats iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan het succes van 3angles BV en gaan met vertrouwen de toekomst in!

 

Privacy Compliance Scan

Op 25 mei is de AVG ingevoerd !

3angles kan met een onlinetool voor u in een paar dagen meten hoe de vlag erbij staat. Onze scan focust op 99 meetpunten,  is geheel gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daar waar eventueel nog werk te doen is komt dit duidelijk naar voren in het rapport.

Op deze wijze is het relatief eenvoudig mogelijk om objectief en onafhankelijk een oordeel te krijgen over de huidige stand van zaken binnen uw bedrijf !

De scan kost u – vaste prijs – € 1.995 excl BTW en reiskosten. Doorlooptijd is twee dagen. Onze medewerker zal één dag veldwerk hebben voor de inventarisatie en één dag is benodigd voor de rapportages.

(Deze scan is geschikt voor een gemiddelde onderneming. Indien uw organisatie bovengemiddeld persoonsgegevens verwerkt is mogelijk een meer gedetailleerder scan nodig)

Na Tellow kiest ook SurePay voor 3angles!

SurePay is – naast Tellow – een andere start-up van de Rabobank die de naam-nummer-controle opnieuw heeft ingevoerd. Met de naam-nummer-controle kan fraude grotendeels worden voorkomen. Omdat deze functionaliteit ook aan andere banken wordt aangeboden, wil SurePay tegen de strengste beveiligingseisen getoetst worden. 3angles stelt daarom een ISAE 3402 type II-rapportage op met het normenkader van ISO 27001.

Rugnummer 8 is een feit

3angles groeit door!

Per 1 april heten wij Ron de Wolff CISA welkom als associate. Onze jonge organsiatie komt daarmee alweer op 8 medewerkers!

Ron is een ervaren IT-auditor met meer dan 20 jaar ervaring. Ron’s ervaring strekt zich uit van De Nederlandse Loterij, Holland Casino en de AFM naar Sony BMG Music Entertainment.

Wij heten Ron van harte welkom bij onze organisatie en kijken uit naar een succesvolle samenwerking. Zijn specialismen zijn een waardevolle toevoeging aan het dienstenpalet dat wij onze klanten bieden.

Tellow ontvangt keurmerk Zeker-Online

Op dinsdag 20 februari 2018 heeft de online boekhoudapp Tellow als zevende deelnemer het keurmerk Zeker-OnLine in ontvangst genomen. Dit keurmerk staat voor betrouwbaarheid van online dienstverlening.

3angles is de auditor die heeft vastgesteld of Tellow aan het strenge normenkader van Zeker-OnLine voldoet en heeft de bijbehorende ISAE 3402-rapportage opgesteld. Behalve van Tellow is 3angles ook de auditor van zes andere deelnemers.

Op de foto reikt Tom Vreeburg van de stichting het keurmerk uit.