Leveringsvoorwaarden

Voor al onze diensten gelden algemene voorwaarden en condities, waaronder een beperking van aansprakelijkheid. Onze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 69007144.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de opdracht. Alle verschenen versies zijn hier te downloaden:

Versie juli 2017: Algemene Voorwaarden 3angles versie 1.0 2017

Er is tevens een Engelse vertaling beschikbaar:

Version January 2018: General terms and conditions version 1.0 ENG 2018

In geval van (onbedoelde) verschillen tussen de Nederlandse tekst en vertalingen daarvan prevaleert altijd de Nederlandse tekst.