Nulmeting

  • Is risicomanagement volgens de organisatie prima op orde, maar is het een hele tijd geleden dat de effectiviteit is geëvalueerd?
  • Is het bewustzijn van het nut van organisatie breed risicomanagement niet breed gedeeld?
  • Mist u als bestuurder of toezichthouder het integrale overzicht?

In een ‘snelkookpansessie’, gecombineerd met een elektronische vragenlijst, krijgt u vlot inzicht in de actuele risico’s, de verbinding met de strategische doelstellingen, de risico awareness en de kwaliteit van de risicomanagement functie.

Vraag vrijblijvend een gesprek aan als u meer wilt weten over de doorontwikkeling van risicobeheer binnen uw organisatie.