ISO 27001 / ISO 27002

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe u procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak. Met een ISO 27001 certificering laat u zien dat u voldoet aan alle eisen rondom informatiebeveiliging. De norm ISO 27002 beschrijft de beheersmaatregelen en biedt een verdiepingsslag op ISO 27001. ISO 27002 geeft in detail aan welke maatregelen u kunt nemen om aan de normeisen van ISO 27001 te voldoen.

3angles is gekwalificeerd als auditor om u tegen deze normen te kunnen certificeren. Het certificaat wordt afgegeven door de CI, onze auditors verzorgen de audit.

Het is ook mogelijk om een ISAE oordeel te geven als assurance, met als basis het normenkader van ISO 27002, of een deel daarvan.

Uiteraard helpen wij u ook graag met advies of een nulmeting.