Cobit en good practice

Justitie waarschuwt voor een toename in cybercriminaliteit. Gaat daarmee het streven van DNB om de onder toezicht staande entiteiten meer robuust te maken voor cyberrisico´s zijn vruchten afwerpen? IT beheersing kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit, waar er veelal gedacht wordt vanuit functionaliteit. Als de computer maar werkt. Maar dat schiet tekort voor de toezichthouder. In control zijn vergt ook aantoonbaarheid binnen diverse deelgebieden (privacy, cyber, continuïteit etcetera).

De DNB Good Practice is een handzaam hulpmiddel om alle belangrijke thema´s te beoordelen. Thema´s welke allemaal even relevant als complex zijn in een alsmaar uitdijende wereld van virtual servers, interfaces, robotics en straight-through processing.

De experts van 3angles zijn u graag tot dienst om beheersing te beoordelen dan wel in te richten. Voor meer informatie leest u hier verder.

Onze specialisten zijn Nico van Rijn en Eric Westhoek. Neem contact op voor vrijblijvende informatie.

Onze COBIT en Good Practice diensten