SOC 3®

Uiteraard is het fijn als uw onderneming publiekelijk aan kan tonen dat er sprake is van een goede en betrouwbare dienstverlening.  Dan is SOC 3® mogelijk interessant.

Een SOC 3® is feitelijk een verkorte versie van de SOC 2®-rapportage.  Deze rapportage mag vrij gepubliceerd worden en geeft verkort weer hoe de serviceorganisatie een SOC 2® behaald heeft. Een SOC 3®-rapport stelt de organisatie in staat een keurmerk te publiceren, verstrekt door AICPA, over de kwaliteit van de uitbestede dienstverlening. SOC 3® is alleen te verkrijgen als rapportage welke betrekking heeft op de opzet en werking van beheersmaatregelen (type II). SOC 2® is altijd vereist voordat een SOC 3® behaald kan worden.

Lees meer over de verschillende SOC rapporten