PSD2 Richtlijnen

De tweede Payment Services Directive (PSD2) bevat ca. 30 richtlijnen waaraan betaaldienstverleners in Nederland vanaf 19 februari 2019 dienen te voldoen om hun dienstverlening te mogen (blijven) aanbieden. De richtlijnen bevatten documenten, eisen aan uitbesteding maar ook eisen aan de inrichting van de betaaldienstverlener. Een dossier waaruit blijkt dat aan alle richtlijnen is voldaan dient overlegd en besproken te worden met De Nederlandsche Bank (DNB).

3angles B.V. kan u helpen met het invulling geven aan de richtlijnen zoals die genoemd zijn in het document ‘Uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener’ van DNB. Wij zouden bijvoorbeeld een voorstel voor de business case voor u kunnen opstellen maar ook de risicoanalyse of het procedurehandboek. Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de inrichting van uw organisatie en kunnen wij zelfs op interim-basis de compliancefunctie of interne controle-functie vervullen.

Indien u werkzaamheden in het kader van PSD2 wilt laten uitvoeren, neem dan contact op met Arjan Hassing of Nico van Rijn voor een vrijblijvende afspraak en/of offerte.