Onze partners

QSN

QSN is het landelijke adviesbureau voor begeleiding naar certificatie, compliance en het versterken van bedrijfsprocessen. Organisaties zien certificering en compliance vaak als een ‘moetje’, QSN ziet dat anders. Wij geloven namelijk dat professionalisering een opstap vormt naar verdere groei. Naar transparante processen, lerende organisaties en betere resultaten. De samenwerking tussen 3angles en QSN richt zich met name op ISAE 3000/ ISAE 3402. QSN is de implementatiepartner van 3angles, wij dragen als IT-audit bureau zorg voor het afgeven van het assurance-oordeel.

Partner

TPF

TPF Network is een netwerkorganisatie van en voor meer dan driehonderd ervaren financials. Perfect Fitters beschikken allemaal over een een gedegen theoretische en praktische achtergrond, vaak opgedaan in de accountancy. Dankzij onze brede ervaring zijn we in het bezit van de juiste voelhoorns om op te vangen wat er in organisaties leeft. We zijn gewend om de handen uit de mouwen te steken en onze adviezen om te zetten in actie. Daarmee pikken we de draad op waar accountants en adviseurs als sparringpartners ophouden. Onze kennis, ervaring en onafhankelijke positie maakt ons de ideale partner, wanneer financiële en/of organisatorische vraagstukken om heldere pragmatische oplossingen vragen.

Partner

MnP Solutions

Samen met opdrachtgevers, gedreven en met plezier, werken aan blijvende oplossingen met daadwerkelijk toegevoegde waarde. Dat is het bestaansrecht van Molenaar&Plasman Solutions. Een samenwerking ooit gestart in 2002, uitgegroeid naar een bedrijf in 2009 en ontwikkeld naar de organisatie die het nu is.

Partner

De Vaart

De Vaart is een praktisch adviesbureau, al bijna 20 jaar onder andere in het midden- en kleinbedrijf (MKB).
En dan leer je welke oplossingen tot een verbetering leiden en welke oplossingen op papier wel goed klinken,
maar in de praktijk tegenvallende resultaten geven.

Partner
3angles
blog