ISAE 3402

Bij het uitbesteden van diensten die te maken hebben met financiële transactieverwerking en daarmee voor een accountant van belang zijn voor de jaarrekeningcontrole, kan een serviceorganisatie met behulp van een ISAE 3402-rapportage informatie en zekerheid aan derden verschaffen over de getroffen interne beheersmaatregelen. Deze NOREA-standaard biedt uitgebreide mogelijkheden om over deze aspecten te rapporteren.

De IT-auditors van 3angles hebben zeer veel ervaring met de uitvoering van deze audits !

Een ISAE 3402-rapportage geeft uw klant (de gebruikersorganisatie) niet alleen inzicht in de betrouwbaarheid en daarmee ook kwaliteit van uw dienstverlening, maar ook een externe bevestiging dat uw interne beheersing bestaat en effectief gewerkt heeft. Er zijn twee varianten van ISAE 3402-rapportages; een type I- en een type II-rapportage. Een type I richt zich op het bestaan van uw risicomanagement en interne beheersing, een type II bevestigt ook de effectieve werking gedurende een bepaalde periode.

Lees meer over ISAE rapporten Informeer naar de mogelijkheden!