Proof Check

Een verdiepende kijk op de ruimte voor de menselijke factor.

De tweevoudige druk van globalisering en informatietechnologie maakt dat emotionele intelligentie aan belang toeneemt. Hoe staan de medewerker met elkaar in verbinding, hoe is het eigenaarschap geregeld en heeft en krijgt iedereen de goede ruimte om te handelen. Met voldoende psychologische veiligheid enerzijds en anderzijds met voldoende kritisch gehalte als regulerend feedback mechanisme om als integraal systeem te kunnen functioneren?

Dit vraagt een andere kijk dan traditioneel op risicomanagement.

In enkele workshops, en een elektronische vragenlijst gebaseerd op AEM cube©  wordt samen met de teams onderzocht hoe de emotionele intelligentie verder kan worden ontwikkeld om vanuit daaruit het leervermogen te verbeteren en om te gaan met risico’s.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan als u meer wilt weten over het ontwikkelen van de goede ruimte voor risicobeheer.