SOC 1®

SOC 1®-audits worden verricht volgens Statement on Standards for Attestation Engagements No. 16 (SSAE 16). In een SOC 1® zijn beheersdoelstellingen opgenomen die gebruikt worden voor de interne beheersing van de financiële rapportage. De jaarrekening is dus uiteindelijk het toetsingskader voor deze rapportage. Dit betekent dat alle processen zo zijn ingericht dat deze waarborgen dat alle data in de jaarrekening juist en volledig is opgenomen.

Met andere woorden: indien u applicaties host of data bewerkt die een relatie hebben met een financieel proces, dan kan SOC 1® voor u de uitkomst bieden.

Vraag een offerte aan

Lees meer over de verschillende SOC rapporten