In kader van de jaarrekeningcontrole

Wij helpen accountantskantoren bij het integreren van IT audit in de controle aanpak op een manier dat IT audit echt toegevoegde waarde heeft en waarbij het controle programma ook afgestemd wordt op de bevindingen van IT audit. Ook het gebruik van data-analyse, met tools, maakt hier onderdeel van uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Hassing of Eric Westhoek.