Risk management

Maatschappelijke organisaties zijn zich op dit moment drastisch aan het vernieuwen om alle veranderingen bij te kunnen benen. Alle veranderingen die dit binnen de structuur en governance teweeg brengt geeft bestuurders en toezichthouders het gevoel dat veel schaakborden in beweging zijn. In het verleggen van de schaakborden en schaakstukken is het meer dan nodig om zicht te houden op risico’s die continuïteit van de organisatie raken. Tegelijk moet risicomanagement wel op een goede manier, die bij de organisatie past, worden ingezet. Verkeerd gebruik kan juist het proces van verandering kwaad doen. Een integrale kijk is daarom van belang, die omvat de systeem, mens en maatschappelijke kant.

Het feit dat externe toezichthouders bestuurders en toezichthouders indringend wijzen op hun verantwoordelijkheid voor goed bestuur, maakt het maken van een goede keuze bij het rapporteren en bewaken van de organisatierisico’s een delicate kwestie. Waar is loslaten beter voor de ruimte om tot het gewenste doel te komen en waar is betere samenwerking gewenst om de integraliteit van vraagstukken te bewaken?

Bekijk onze drie diensten:

Nulmeting
Proof check
Implementatie