Quality Assurance

Monitoring van (tussen)resultaten – “de thermometer er af en toe in” is noodzaak om de kwaliteit van de oplevering te borgen. Wij leveren Quality Assurance (QA). Wij volgen uw projecten nauwgezet en de informeren u over risico’s die de doelen kunnen bedreigen. Bijsturing is dan nog mogelijk.

Organisaties zijn voortdurend onderhevig aan verandering en alleen organisaties die hun verandering beheersen hebben succes.

Onze aanpak begint dan ook met een grondige analyse van de projectomgeving en projectcomplexiteit. We maken een inschatting van de grootste risico’s voor dit specifieke project. Daarop zal onze inzet zich vooral focussen. Zo besteden wij onze tijd effectief en efficiënt.

Onze bevindingen vertalen we in praktische aanbevelingen ter verbetering. Door de waan van de dag kan de focus op de doelen nog wel eens verloren gaan, en als onafhankelijk adviseur helpen wij u die valkuil te vermijden.

Heeft u ook een complexe verandering opstapel staan, bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw ICT systeem, neem dan vrijblijvend contact op met Eric Westhoek of Arjan Hassing.