Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze dan ook, (hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of andere wijze) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 3angles B.V.

 

Het Nederlandse recht is van toepassing en de Nederlandse rechter is bevoegd.