Internal Audit

Internal audit omvat onder meer:

  • Financial audits
  • IT audits
  • Operational audits

3angles help u graag met de inrichting van een internal audit-afdeling of met de uitvoering van de projecten van internal audit in het jaarplan.

Met name voor bedrijven die groeien en waar het management naar methoden zoekt om overzicht te krijgen en onderzoek wil laten doen zijn wij van grote toegevoegde waarde!

We helpen u bijvoorbeeld met:

  • een visie en doelstellingen voor uw interne auditfunctie te definiëren;
  • een governanceproces te beschrijven, inclusief aandacht voor de audit committee structuur, de audit committee charter, de rol van internal audit, verantwoordingslijnen, communicatie kanalen en protocollen;
  • het ontwikkelen van een proces van risicobeoordeling;
  • het juiste personeel voor Internal Audit te werven en het interne audit team te trainen.
  • het inrichten van de functie Internal Auditing, inclusief de implementatie van audit tools, project kader, scoping, veldwerk, dossiervorming en rapportage.
  • kennisoverdracht aan uw medewerkers, zodat zij het internal audit plan succesvol zelfstandig kunnen uitvoeren na ons vertrek!

Neem contact op met Eric Westhoek en laat u informeren.