(J)SOx

(J)SOX, wat is dat ?

Voldoen aan de (J)SOx-wetgeving houdt in dat jaarlijks een verklaring door de Algemeen- en Financieel directeur moet worden afgelegd. Hierin moet expliciet worden verklaard dat alle interne controles omtrent de financiële rapportering verricht zijn en er geen “significant deficiencies” zijn. Er zal periodiek gerapporteerd moeten worden over de controle op de verspreiding van informatie. Dit behoort te gebeuren op 2 niveaus, te weten: de opzet van de controles en de werking ervan.

Wij helpen u alle procesgerelateerde informatie helder te beschrijven, te modelleren en vervolgens te publiceren. Desgewenst helpen wij u met het implementeren van een (software)systeem dat ondersteunt bij deze beschrijving en bij de periodieke controls die uitgevoerd moeten worden.