Audit

Auditing is het controleren van een organisatie, proces of systeem. Het omvat het uitvoeren van een onderzoek en het geven van een oordeel. Het doel is het verschaffen van (additionele) zekerheid aan de opdrachtgever (auditee) of derden (maatschappelijk verkeer). Auditing komt in vele verschijningsvormen voor. De meeste van de professionals van 3angles zijn financial, IT of operational auditor. 3angles voert audits uit ten behoeve van het management van organisaties of ten behoeve van het maatschappelijk verkeer. Dit doen wij zelfstandig of in samenwerking met andere specialisten zoals bijvoorbeeld interne audit afdelingen of accountantskantoren.

Lees meer over ISAE audits Lees meer over Service Organisation Control Reporting