IT Audits

IT-audits kunnen bijdragen aan informatie en zekerheid over de IT-omgeving voor derden. Uit een IT-audit kunnen verbeterpunten voortkomen die bijdragen aan de betrouwbaarheid, continuïteit of efficiency van de IT-omgeving. Een IT-audit uitvoeren is maatwerk; op de belangrijkste drie vormen gaan wij dieper in: