Zijn IT General Controls gedateerd?

In 2021 verscheen een update van de Cloud Control Matrix en in 2022 kwam een herziene ISO 27001. Maar ook frameworks als SOC 2 en COBIT zijn de afgelopen jaren herzien om bij te blijven met de recente ontwikkelingen op gebied van IT.

IT General Controls lijken echter amper te zijn gewijzigd het afgelopen decennium. Is het mogelijk dat de risicofactoren voor financiële verslaglegging binnen de levenscyclus van data nauwelijks zijn veranderd?

Jouke Albeda heeft hierover een artikel geschreven, gepubliceerd door het ISACA Journal.

https://www.isaca.org/resources/isaca-journal/issues/2022/volume-6/are-it-general-controls-outdated