Whitepaper DPIA

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een belangrijk middel om compliance met GDPR/AVG aan te tonen. Het gebruik van een Bowtie-diagram bij de uitvoering van een DPIA kan verhelderend werken. Er kan eenvoudig inzichtelijk gemaakt worden welke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en de risico’s die daarmee gepaard gaan. Na inschatting van de hoogte van deze risico’s kunnen beheersmaatregelen gedefinieerd worden die de risico’s mitigeren. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met Jeroen van Puijenbroek.

Download hier ons                            whitepaper DPIA