Round Table ISAE3402

Samen met de IT-beveiligingsspecialisten van Kiwa’s Expert Center Cybersecurity organiseerden wij als de preferred risk- en compliance-adviseurs op maandag 17 februari jl. een round-table bijeenkomst over ISAE 3402. Met twintig Kiwa-relaties bespraken we de toegevoegde waarde van de internationale standaarden ISAE 3402 & ISO/IEC 27001.

Op de foto een impressie van de avond.